Rigga

MF-båten kan riggas på land eller i vattnet. Enklast och stadigast är att rigga medan båten står på land. Masten väger ca 20 kg. Om möjligt, se till att båten befinner sig  i vindriktningen, och välj gärna en dag med svag vind.

Instruktionshäftet: Studera först Seldén Masts medföljande instruktionshäfte.

Fiolspridarna: Montera fiolspridarna och fiolstagen på masten och drag åt vantskruvarna ( mät så att det blir lika spänt på båda stagen) så att vanten är precis sträckta samt säkra vantskruvarna med saxpinnar och tejpa med vävtejp. Tejpa också runt fiolspridarnas genomgående pinnbultar med låsringarna samt runt saxpinnarna i ytterändarna.

Förstag och sidovant: Montera förstaget och sidovanten på masten. Montera vantskruvar på sidovanten. OBS! Ingen vantskruv på förstaget.

Topplattan: Montera den flexibla lattan med förborrade hål för fästbultarna. Bultarnas skallar skall föras in i spåret på masttoppen. Lattan skall ligga ovanpå spåret. Muttrarna monteras med brickor och dras åt. OBS! Lattans förliga ände i förkant på spåret.

Akterstaget: Montera akterstaget och se till att det löper genom blocket på topplattan, samt ev. Windex, antingen i medföljande fäste som skruvas på sidan av masten eller i gängat hål ( M8 gänga) i förkant på masttoppen, beroende på typ av Windex. Montera blocket som skall löpa i hanfoten över akterdäck i nedre änden av akterstaget.

Fallen: Både storfall och fockfall har utväxling 1:2. Monteras på följande sätt: Trä på enkelblocket (som skall kopplas i seglet) på fallet. Storfallets ända skall fästas med en kort pålstek i separat pinnbult i masttoppsutriggaren just akter om mastens akterkant.  Fockfallets ända skall fästas med kort pålstek i fästbygeln som sitter just under förstaget.

Fockfall, respektive storfall med enkelblock för utväxling och flexibel akterstagslatta. Foto: Tommy Ekerum

– När allt är monterat, läggs masten långskepps på båten med toppen akterut. Använd ett bra stöd för masten, placerat på rufftaket.

– Koppla fast de övre sidovanten i däck och skruva upp vantskruvarna halvvägs.

Masten kopplad i mastfoten med stöd på rufftaket och klar att resas

– Bär masten akterut och fäst roten i mastfästet i däcket med den genomgående bulten. Under detta momentet skall en  person stå på akterdäcket och hålla masten.

– Masten kan resas av två personer. Den ena står på rufftaket och drar upp masten, medan den andre skjuter på från sin position i sittbrunnen, och följer  med vartefter masten reses. Om man har en tredje person med, drar denna i fockfallet.

Masten halvvägs uppe. Den ledade mastfoten gör resningen mycket enkel!

– Efter att masten rests, trycks den förut och förstaget kopplas fast. OBS! Kontrollera att vantskruvarna  kan röra sig fritt i röstjärnsöglorna så att de inte böjs när masten reses!

Så snart masten är rest trycks den framåt så att sidovanten sträcks. Förstaget kan då kopplas fast.

Spänn sidovantens vantskruvar och anslut akterstagets enkelblock till hanfoten över akterdäck. Se vidare under TRIMMA

Om inte ovanstående metod känns säker, använd en mastkran.