Sjösättning & upptagning

MF-båten väger 1150 kg och kan köras efter en vanlig personbil. Den tas på land och sjösättas i de mindre kranar som finns tillgängliga i klubbhamnar och kommunala marinor och som man ofta kan sköta själv.  OBS! Båten har centrumlyft vilket förenklar lyft och ok med sling runt kölen skall inte användas, då det kan medföra skador  speciellt på relingslisten, men också repor på bordläggningen. Båten balanserar perfekt och lyft kan också göras med masten på.

Centrumlyft förenklar hanteringen vid sjösättning och upptagning.

Följ nedanstående anvisningar:

Förbered lyft: Koppla loss akterstaget och lägg ner bommens nock i sittbrunnen, alternativt koppla loss bommen med kicktalja och storskot och lägg ner den i båten.

Tag ner masten: Om masten skall tas av lättar man på sidovantens vantskruvar så att man kan ta loss förstaget.  Håll emot masten med en lina i fockfallet, (som är fäst i haländan) och fäll den akterut med hjälp av en person som tar emot. När masten är nere, koppla loss den i mastfoten, samla ihop riggen  och tag iland den. (Masten kan gärna tas av när båten står på land, då det är stadigare att arbeta)

Koppla styrlinor: Fäst två tampar, en i fören och en i aktern att styra båten med under lyftmomentet.

Koppla lyftstroppen: Skruva ur locket i rufftaket och koppla lyftstroppen i lyftöglan under durken i ruffen och trä upp stroppen i hålet i rufftaket.

Lyft: Koppla i lyftkroken i stroppen och strama åt, gå därefter ur båten och lyft försiktigt samtidigt som båten manövreras med tamparna.

Trailer: Om en trailer eller båtkärra finns till hands sänks båten ner och surras fast.

Bottenrengöring: Om tex botten skall rengöras ställer man båten försiktigt på ett par träbitar under kölen och säkrar den med tamparna i för och akter, samt med en stötta på var sida.

OBS! Vid sjösättning från båtkärra eller trailer, var noga med att parkera  så att kranens krok kan placeras mitt över hålet för lyftstroppen.