Montera rigg och övrig utrustning

Efter att masten är upprest och vanten kopplade monteras och justeras riggen.

Yttervanten: Drag åt de övre sidovanten lika mycket på båda sidor tills de känns stumma.

Undervanten: Drag åt undervanten tills masten står rakt tvärskepps och långskepps. Undervanten skall i regel vara något lösare än de övre vanten. Det kan bli nödvändigt att justera undervanten under segling.  OBS! Se vidare under rubriken TRIMMA.

Akterstaget: Koppla akterstaget i hanfotens block. Kontrollera att utväxlingstaljan under akterdäcket är inställd så att det går att slacka akterstaget helt, samt att det går att spänna hårt utan att taljan går i botten. Detta justeras med hanfotens lina under däck, där denna fäster i utväxlingstaljan. Spänn eller slacka efter behov och knyt hanfotens lina i blocket med en pålstek, så att knopen går att lossa om nödvändigt.

Fall: Trä haländarna ( 6 mm lina)  till stor- och fockfall i de två yttre skotlåsen, styrbord resp. babord på rufftaket. Spinnakerfallet och spinnakerbomsliften dras genom brytblock monterat på mastfotens båda sidor till skotlås på rufftaket. Nedhalslinan för spinnakerbommen dras genom brytblock på mastfotens förkant, förbi masten och till skotlås på rufftaket.

Cunningham: Trä haländarna till cunninghamlinan till valfritt skotlås på rufftaket.

Kicktalja: Montera kicktaljan: Den grå försträckta linans ögla träs igenom den övre fästbygeln på akterkant masten och linan träs genom öglan igen. Trä linan igenom enkelblocket som skall schaklas i bommens kickfäste. Fäst utväxlingstaljans övre block i den grå linans fria ända. Montera det undre blocket (haländans block) med schakel i den undre fästbygeln på akterkant masten. Trä i kicktaljans halända (6 mm lina) i det mittersta skotlåset på rufftaket.

Kicktalja samt flexibel kickstång som håller uppe bommen ( extra utrustning)

Bom: Montera bommen i halsbeslaget. Kontrollera att den tvärsgående pinnbulten med saxpinne sitter korrekt. Koppla fast kicktaljan i bomfästet.

Storskotsarrangemang: Montera de två storskotsblocken ( de utan hunsvott) tillsammans med snabbkopplingshakarna i bommen. Montera enkelblocket (med hunsvott) på storskotstravaren. Trä i justeringslinorna för travaren. Montera spärrblocket på den ledbara armen med skotlås. Tejpa saxpinnar och låsringar. Trä i storskotet.(8mm lina) Koppla storfallet i bomnocken och sträck fallet tills bommen är horisontell.

Skotkonsolen monterad med trimlinorna.

Fockskoten har utväxling 1:2.

Fockskot: De två hopkopplade enkelblocken skall fästas i focken. Skotet skall sedan fästas i  däckblocket, dras genom enkelblocket i fockens skothorn och tillbaka genom däcksblocket, varefter det skall träs genom spärrblocket tvärs skotlåset på sittbrunnssargen. Fockskotet är av 8 mm lina, avskalad i den ända som skall sitta vid fockens skothorn.

Fockskotets ända skall fästas i travaren. Utväxling 1:2.

Säkringar: När monteringen är klar säkras vantskruvarna med saxpinnar. Tejpa!

Vantskruvarna tejpade vid saxpinnarna. Foto: Tommy Ekerum

Spirbom/spinnakerbom: Hängs upp i fästena på storbommen.

Efterkontroll: Kontrollera att alla schaklar och muttrar är dragna och att  saxpinnarna  är vidgade. Vävtejp används på vassa detaljer som tex saxpinnar, och rekommenderas  för att säkra tex låsringar och schaklar. Gör också stoppknutar längst ut på fallens haländor så de ej kan rappa ur bakvägen och försvinna in i masten.