Montering av roder och rorkult

Roder: Rodret har integrerade gångjärn.

Övre gångjärn med lagring

Demontering: Tag ur saxpinnen i det övre gångjärnet,  tag bort säkringsbrickan och plastbrickan samt lyft av rodret.

Montering: Lyft i rodret och säkra genom att sätta tillbaka säkringsbrickan och plastbrickan samt montera saxpinnen.

Roderhuvud

Montering av rorkult: Skruva ur bulten i roderhuvudet, sätt dit rorkulten, montera bulten och drag åt lagom hårt så att rorkulten går att röra upp och ned utan ansträngning.